Tất tần tật: Các cấu trúc so sánh trong Tiếng Anh và ví dụ chi tiết!

Câu so sánh trong tiếng Anh là một chủ điểm ngữ pháp rất quan trọng mà bất kì người học nào cũng cần ghi nhớ và biết cách sử dụng một cách thuần thục. Khi làm bài thi IELTS, đặc biệt là bài Writing task 1, so sánh trong tiếng Anh chiếm vai trò quan trọng trong cả quá trình viết, việc áp dụng nhuần nhuyễn các dạng câu so sánh giúp cho bài viết phong phú hơn nhiều, và tất nhiên band điểm IELTS của các em cũng tăng vùn vụt. Hãy cùng bắt đầu bài học ngay luôn nhé!


Xem thêm bài viết:

Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh - full cách sử dụng, ví dụ, bài tập!

Tất tần tật: Các cấu trúc so sánh trong Tiếng Anh và ví dụ chi tiết!

Câu Điều Kiện - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản bắt buộc phải nắm vững!


Các em có còn nhớ có bao nhiêu dạng so sánh trong tiếng Anh không nhỉ?


Có tất cả là 3 cấp độ so sánh: so sánh bằng, so sánh không bằng và so sánh nhất. Chúng ta chỉ áp dụng so sánh trong tiếng Anh với cụ thể 2 loại từ là tính từ và trạng từ thôi nhé!


So sánh trong tiếng Anh
Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh nhất định phải nắm vững!

1. So sánh bằng

S + verb + as + adj/adv + as + noun/ pronoun/ clause

Ex: She is as tall as her mother.

Jane sings as well as her sister.

 • “So” có thể được dùng thay as trong câu phủ định.

Ex: His job is not so difficult as mine.

 • Đại từ làm chủ ngữ thường được dùng sau as. Đại từ làm tân ngữ cũng có thể được dùng trong lối văn thân mật.

Ex: You are as old as she is.

You are as old as her.

 • Ý nghĩa: “bằng nhau, như nhau” cũng có thể được diễn đạt cách khác:

S + verb + the same + (noun) + as + noun (pronoun)

Ex: My house is as high as his -> My house is the same height as his.

Chúng ta dùng the same as chứ không dùng the same like.

Ex: What would you like to drink? ~ I’ll have the same as you.


Chú ý: các tính từ sau và các danh từ tương ứng của chúng!

heavy, light -> weight

wide, narrow -> width

deep, shallow -> depth

long, short -> length

big, small -> size

old -> age


So sánh trong tiếng Anh
Câu so sánh trong tiếng Anh vô cùng quan trọng với người học!

2. So sánh không bằng

a. So sánh hơn/kém

 • Ta thêm -er vào tính từ/ trạng từ có một âm tiết.

Ex: thick -> thicker; cold -> colder; quiet -> quieter

 • Dùng more + tính từ/trạng từ có hai âm tiết trở lên (trừ các trường hợp đặc biệt)

Ex: more beautiful, more important, more interesting

 • Dùng more + tính từ tận cùng bằng các tiếp vị ngữ -ed, -ful, -ing, -ish, -ous.

Ex: more useful, more boring, more tired

 • Nhân đôi phụ âm cuối của tính từ một âm tiết kết thúc bằng một phụ âm đơn (trừ w, x, z) và đứng trước là một nguyên âm đơn.

Ex: big -> bigger, hot -> hotter

 • Khi một tính từ có 2 âm tiết nhưng tận cùng bằng một phụ âm + y, đổi y thành i và thêm -er.

Ex: happy -> happier, dry -> drier.Ex: Today is hotter than yesterday.

This chair is more comfortable than the other.

He speaks Spanish more fluently than I do.

 • So sánh không bằng có thể được nhấn mạnh thêm bằng much hoặc far trước hình thức so sánh trong tiếng Anh.

Ex: Harry’s watch is far more expensive than mine.

A watermelon is much sweeter than a lemon.

He speaks English much more rapidly than he does Spanish.


b. So sánh kép

 • So sánh trong tiếng Anh: dạng đồng tiến (Càng… càng….)

The + comparative + S + verb + the + comparative + S + verb

Ex: The more you study, the better you will become.


Lưu ý: Nếu tân ngữ là danh từ, ta đặt danh từ ngay sau tính từ so sánh

Ex: The more money you earn, the less time you have to spend it.

 • So sánh trong tiếng Anh: dạng lũy tiến (Càng...càng)

Tính từ/ trạng từ ngắn: Adj/adv + er and adj/adv + er

Ex: Sam is getting prettier and prettier.


Tính từ/trạng từ dài: More and more + adj/adv

Ex: Her novels were more and more compelling.

She becomes more and more beautiful.


c. So sánh bội

S + verb + bội số + (twice, three times, four times,....) as + much/many/adj/adv + as + noun/pronoun.

Ex: This one is twice as expensive as the next one.

That tree is three times higher as the tree next to it.


so sánh trong tiếng Anh
câu so sánh gấp bội trong tiếng Anh

3. So sánh bậc nhất