top of page

LỚP IELTS READY

Bạn tự tin với khả năng tiếng Anh và muốn nâng kỹ năng academic?

Khóa Level 3 (IELTS Ready) dành cho bạn!

KHÓA

LV3

 1. Đối Tượng: học sinh cần nâng cao kỹ năng academic cho kỳ thi IELTS.

 2. Mục Tiêu: Đầu vào 5.0, đầu ra 6.0.

 3. Thời Lượng: Học trên lớp 22 buổi, 2 buổi/tuần.

 4. Lịch Học: bấm vào đây để xem lịch khai giảng mới nhất.

 5. Học Phí: 7.500.000đ. Lớp Online: 3.500.000đ.

 6. Sĩ Số Lớp: 10 - 15 học viên

TRỌNG TÂM KHÓA

Đầu vào 5.0. Đầu ra: 6.0 IELTS.

WRITING

 • Sử dụng từ nối band cao hơn để làm rõ ý viết và kết nối ý giữa từng câu.

 • Luyện tập paraphrase: thể hiện cùng 1 ý tưởng bằng nhiều cách.

 • Lập dàn ý cho Writing Task 2, tổ chức ý để đảm bảo yêu cầu mạch lạc của IELTS Writing.

 • Đi sâu vào cách viết từng phần của Task 1 (Giới thiệu, Tổng Quan, So Sánh)

 • Cách brainstorm, phát triển ý cho nhiều chủ đề khác nhau của Writing Task 2

GIÁO TRÌNH COMPLETE IELTS

Đồng hành cùng bạn trong suốt khóa là bộ sách Complete IELTS Band 5 - 6.5.​

 • Là giáo trình chính thức do Cambridge, đơn vị soạn đề thi IELTS biên soạn.

 • Sách bao gồm 10 chủ đề (units), mỗi chủ đề có bài tập cho 4 kỹ năng cùng các chủ điểm ngữ pháp & từ vựng liên quan đến IELTS.

 • Những cấu trúc câu, từ vựng khó sẽ được giải thích chi tiết để các bạn biết cách áp dụng hiệu quả trong Speaking và Writing.

complete ielts.png
REVIEW LỚP LEVEL 3
lv3 thao pham.png
lv3 thu uyen.png

Nhớ làm bài kiểm tra đầu vào
để các thầy cô đánh giá
trình độ của bạn nhé!

📞 Hotline: 0981 488 698

0946 283 068

bottom of page