top of page

4 Cách Dùng Từ Actually

Từ Actually có nhiều nét nghĩa và cách dùng. Cùng Ha & Phong IELTS nghía qua 4 cách dùng phổ biến nhất nhé👉 Nói về những thứ chính là sự thật, tương đồng như từ Really

Eg: Can parrots actually speak? - Vẹt có thực sự biết nói không?


👉 Sửa lỗi hoặc đưa ý tương phản

Eg: Have you ever studied abroad? - Actually, no. I've never studied abroad.

Bạn đã từng đi du học chưa? - Thật ra thì chưa. Tớ chưa từng đi du học.


👉 Nhấn mạnh sự khác biệt hoặc gây bất ngờ

Eg: I love beef, but I actually don't like chicken - Tôi thích thịt bò, nhưng tôi thực ra lại không thích thịt gà.


👉 Thêm thông tin mới

Eg: I'm a teacher, and so is Ha, actually - Tôi là giáo viên, và thực ra Hà cũng vậy


177 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page