Hồ sơ

Ngày gia nhập: 21 thg 10, 2018

Giới thiệu

Nguyễn Văn Anh - giảng viên tại Hà & Phong IELTS.

Cử nhân tiếng Anh Nghề nghiệp Quốc tế, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học St. Mark and St. John, Plymouth, Anh Quốc.Văn Anh Nguyễn

Thao tác khác